Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

Wdrożenie

 

System INTEGRA wdrożono w ponad 300 przedsiębiorstwach z wielu branż !!

Rynek wdrożeń systemów ERP rozwija się niezwykle dynamicznie, a Orga-Soft pozostaje na nim firmą wyróżniającą się spośród konkurentów zdolnością do dostarczania klientom właściwych rozwiązań dostosowanych do ich obecnych i przyszłych potrzeb.

Firma Orga-Soft  stawia sobie za podstawowe zadanie dostarczenie Klientom rozwiązań kompletnych i optymalnych, dopasowanych do ich potrzeb i możliwości finansowych. Nasze systemy należą zawsze do kategorii rozwiązań otwartych. Klienci, którzy zdecydują się je zastosować, mają możliwość rozbudowywania instalacji przy jednoczesnej ochronie poczynionych wcześniej inwestycji. Cele te osiągamy dzięki konsekwentnemu stosowaniu poniższych zasad:

 

Firma Orga-Soft jest kompetentnym i sprawdzonym partnerem świadczącym wysokiej jakości usługi wdrożeniowe systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

 

 

Metodologia wdrożenia

Efektywne funkcjonowanie systemu ERP jest uwarunkowane właściwym jego wdrożeniem. Uwzględniając nie tylko  aspekty  technologiczne i środowisko wykorzystania systemu, ale biorąc pod uwagę potrzeby przyszłego użytkownika firma Orga-Soft opracowała własną metodologię wdrożenia systemu INTEGRA.

Metodologia oparta została na podstawie bogatego doświadczenia i międzynarodowych standardów wdrożenia systemów ERP.  Koncepcja ta sprawdziła się z powodzeniem w implementacji naszego sytemu w ponad 300 przedsiębiorstwach o różnym charakterze działalności.  Zapewnia nie tylko skuteczne zarządzanie projektem wdrożeniowym ale także elastyczną modyfikację systemu pod indywidualną strukturę firmy na każdym etapie implementacji.

Specjaliści z firmy Orga-Soft założyli, że każde wdrożenie jest inne od pozostałych., jednak pewne jego elementy muszą wystąpić i przebiegać według określonego scenariusza. Uwzględnia się przy tym nie tylko specyfikację działalności firmy ale i jej rozmiar oraz stopień  kultury biznesowej otwartej na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.  Dlatego nasza filozofia wdrożenia oparta jest na trzech zasadniczych celach.  

Po pierwsze stawiamy sobie za zadanie tak dopasować nasz system do organizacji, aby w codziennej pracy każdy użytkownik mógł realizować wszystkie czynności biznesowe za pośrednictwem INTEGRY. Drugim ważnym zadaniem jest wykonanie założeń czasowych wdrożenia systemu. Terminowość wszelkich prac powinna być zgodna z harmonogramem wdrożenia. Ostatnim celem, który w głównej mierze zależy od czynników wymienionych wyżej jest minimalizacja kosztów wdrożenia., gdyż wpływa to na całość powodzenia przedsięwzięcia.

Główną ideą naszych wdrożeń systemu w struktury organizacyjne i procesy biznesowe przedsiębiorstwa jest zrealizowanie określonych punktów kontrolnych tzw. kroki milowe które muszą zostać wykonane na każdym etapie wdrożenia.  Dopiero po zakończeniu i przyjęciu jednego etapu, realizowane jest następne zadanie.  Każdy etap harmonogramu wdrożenia jest szczegółowo dokumentowany oraz kontrolowany za pomocą raportów sprawdzających. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych błędów już na początku realizacji każdego procesu.

Zakończenie sukcesem projektu to przeprowadzenie wdrożenia przez 5 faz:
 
1. Projektowanie rozwiązań

W oparciu o analizę przedsiębiorstwa tzw. audyt wewnętrzny (misja i cele, struktura organizacyjna, realizowane procesy biznesowe, zakres kompetencji pracowników, dokumentację,), analizę operacyjną i analizę wymagań klienta, określamy szczegółowy harmonogram wdrożenia., który uwzględnia cele, czas i budżet planowanych etapów wdrożenia.  

 

2. Modelowanie rozwiązań

W tej fazie modeluje się realizowane funkcje w przedsiębiorstwie i procedury pracy. Ważną rolę odgrywa zaangażowanie osób delegowanych z działów przedsiębiorstwa, gdyż  uwzględnienie każdej funkcjonalności wymaganej w systemie i zgodności z dotychczasowymi procesami wykorzystane zostanie w przyszłej implementacji.

 

3. Implementacja rozwiązań

W tej fazie wdrożenia następuje przełożenie wymagań biznesowych na funkcjonalność systemu  pozwoli na dokładną parametryzację i konfigurację systemu.  Na tym etapie odbywa się także migracja danych, ewentualna integracja z innymi wykorzystywanymi oprogramowaniem oraz symulacja działania systemów w warunkach przedsiębiorstwa na rzeczywistych danych.

 

4. Testowanie rozwiązań

W oparciu o ustalone procedury testowe następuje weryfikacja modelu z rzeczywistą pracą systemu. Weryfikuje się przepływ zadań w systemie oraz optymalizuje platformę systemową i bazę danych.  Otrzymanie pozytywnego wyniku testowanych funkcjonalności dokonuje się wprowadzenia  systemu w codzienna pracę przedsiębiorstwa.

 

5. Szkolenie i asysta powdrożeniowa

Ostatni etap charakteryzuję się kontrolą systemu w działaniu oraz szkoleniem użytkowników. Konsultanci firmy Orga-Soft zapewniają wsparcie aż do zakończenia pełnego cyklu miesięcznego, a  cykl szkoleń przygotowywany jest pod indywidualne wymagania klienta.

Firma Orga-Soft jest kompetentnym i sprawdzonym partnerem świadczącym wysokiej jakości usługi wdrożeniowe systemów zarządzania  przedsiębiorstwem.

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy