Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

EDI

Elektroniczny transfer danych

    - Poszukujecie Państwo nowoczesnych technologii w zakresie komunikacji w przedsiębiorstwie?
    - Przepływ dokumentów pomiędzy oddziałami firmy zajmuje zbyt dużo czasu?
    - Szukacie Państwo sposobu na obniżenie kosztów administracji przedsiębiorstwem?
    - Potrzebny jest jednolity standard transferu danych pomiędzy dostawcami, klientami, bankami  i urzędami?

 

Przekaz papierowych dokumentów pomiędzy kooperantami biznesowymi lub oddziałami w organizacji jest formą, która w dobie nowych technologii odchodzi w zapomnienie. Każda firma chcąc być „o krok przed konkurencją" wdraża systemy pozwalające na elektroniczny obieg dokumentów zyskując tym samym lepszą mobilność w licznych procesach handlowych oraz redukcję kosztów obsługi administracyjnej. Czasochłonne i kosztowne operacje przesyłki faktur, wielokrotne ręczne przetwarzanie i dekretacja tych samych danych w systemach informatycznych firmy stwarzały okazje do opóźnień w prowadzonych interesach i obarczone były licznymi błędami. Usprawnienie przepływu informacji w przedsiębiorstwie poprzez zastąpienie tradycyjnej poczty i faksu - systemem komunikacji elektronicznej to obecnie sposób na nowoczesne prowadzenie działalności gospodarczej.

EDI (Electronic Data Intercharge), czyli elektroniczna wymiana dokumentów w przedsiębiorstwie oraz pomiędzy jego partnerami biznesowymi, jest technologią umożliwiającą szybki i tani przekaz korespondencji oraz komunikatów miedzy systemami informatycznymi. Podstawowymi zaletami takiego rozwiązania jest automatyczność obiegu informacji oraz przyspieszenie procesów biznesowych przez jednolity standard danych. Technologia EDI porządkuje i optymalizuje zarządzanie informacją w takich strategicznych obszarach przedsiębiorstwa jakim jest zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM-Supply Chain Managenent) czy kontroluje organizację produkcji „na czas" (Just in Time). Ułatwia rozliczenia i przepływ dokumentów z bankami i urzędami. Standard EDI korzystając z łączy intra-/internetowych obniża koszty połączeń telekomunikacyjnych, redukuje koszty przesyłek pocztowych oraz udostępnia całodobowy przekaz dokumentów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i aktualność informacji.

System INTEGRA firmy Orga-Soft w pełni integruje rozwiązania technologii EDI! Elektroniczna wymiana danych w systemie INTEGRA bazując na międzynarodowym standardzie EDIFACT pozwala przesyłać komunikaty o ustalonej budowie i odpowiednim formacie. Pełna integralność sekwencji komunikatu wpływa na jego bezpieczeństwo i poufność informacji. Przekaz danych jest realizowany m.in.: przez łącza bezpośrednie, VAN (Value Added Network) oraz internetowe i bezprzewodowe, dając tym samym różnorodny wachlarz dostępu do każdej informacji. Rozwiązania EDI w połączeniu z systemem ERP pozwala stworzyć zintegrowaną sieć przesyłu danych miedzy partnerami i oddziałami przedsiębiorstwa. Każde realizowane zlecenie będzie miało odzwierciedlenie w postaci zapisu w odpowiednich modułach systemu. Etykietowanie towarów zgodnie ze standardem kodów kreskowych EAN-128 i ich automatyczna rejestracja  w magazynie czy przepływ danych i dokumentów technicznych między oddziałami produkcyjnymi przedsiębiorstwa to nie wszystkie wymienione zalety połączenia elektronicznej wymiany danych EDI z systemem INTEGRA.

System INTEGRA uzupełniony o technologię elektronicznej wymiany danych to lepsza komunikacja z partnerami handlowymi oraz oddziałami przedsiębiorstwa.

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy