Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

ERP

Co to jest ERP?

Oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning) czyli zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem odgrywają podstawową role w informatyzacji firmy i są kluczowym narzędziem w jej prowadzeniu. Najważniejszą rolę systemów ERP nie jest tylko planowanie czy ewidencja wszystkich procesów biznesowych, lecz znacznie cos więcej. To nazwa „zintegrowany" sprawia, że systemy tego typu łączą wszystkie stanowiska, komórki organizacyjne oraz odległe filie i zakłady w jednolitą strukturę informacyjną. Pracownik każdego działu może teraz bez problemu przesyłać dane, a kierownik może obserwować na bieżąco realizacje każdego zadania.  Każdy z działów ma dostęp do pełnych zasobów informacyjnych w jego zakresie.

Jak powstały systemy ERP?

Systemy ERP zwane inaczej MRP III (Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych) ukształtowały się w latach 90-tych, a swoimi korzeniami sięgają systemów kontroli zapasów magazynowych IC (Inventory Control).
 
Wcześniejsze etapy rozwoju oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem mianowane były nazwami MRP (Material Requierements Planning) oraz MRP II (Manufacturing Resource Planning).  Koncepcja systemów  MRP opracowana została w latach 70 przez organizację APICS (American Production and Inventory Control Society). Założenia MRP obejmowały planowanie zapotrzebowania materiałowego oraz zarządzanie gospodarka magazynową. W latach 80-tych systemy MRP II rozszerzyły standard MRP o funkcje planowania i sterowania produkcją.

Szybki rozwój technologii informatycznych w latach 90 i masowej informatyzacji przedsiębiorstw pozwolił na zwiększenie obszaru zastosowań systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Powstały w tym czasie systemy pod nazwą ERP (Enterprise Resource Planning), w których poza dotychczas obsługiwanymi funkcjami systemów MRP II zawarto obszary zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. Zintegrowana funkcjonalność umożliwiała ewidencję wszystkich procesów przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie i przejrzystość procesów wewnętrznych.

Jak ERP potrafi usprawnić procesy biznesowe?

Istnieje pięć podstawowych przyczyn dlaczego przedsiębiorstwa wdrażają systemy ERP:
         - Integracja finansów przedsiębiorstwa
         - Integracja zasobów informacji o kontrahentach 
         - Standaryzacja, kontrola i usprawnienie procesów produkcji i logistyki
         - Redukcja zapasów magazynowych
         - Poprawa zarządzania zasobami ludzkimi w całej organizacji

Jakie są dalsze drogi rozwoju systemów ERP?

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw ulega stałej ewolucji. W miarę rozwoju techniki komputerowej, zmienia się stosowana technologia jak również zmieniają się potrzeby biznesowe. Obecnie rozwijana koncepcja systemów ERP II jest koncepcją nieco szerszą, bo chociaż czynnikiem, który przekształcił ERP w ERP II był głownie Internet, to ERP II integruję w swoją funkcjonalność również: zarządzanie wiedzą, e-commerce, CRM, zarządzanie jakością, elektronicznym obiegiem dokumentów i informacją pomiędzy partnerami biznesowymi firmy - SCM  oraz  równolegle rozwijaną koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi HR.

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy