Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

DMS

    - Nadmiar nie uporządkowanych dokumentów utrudnia Państwu pracę?
    - Czy rejestracja różnego rodzaju procesów handlowych odbywa się automatycznie?
    - Jak sprawnie przyporządkować dokumenty do odpowiednich zadań?
    - Jak szybko uzyskać dostęp do każdego dokumentu w przedsiębiorstwie?
    - Posiadacie Państwo system elektronicznej archiwizacji dokumentów?

 

Internet odgrywa dziś istotną rolę w przekazie informacji. W działalności przedsiębiorstwa wykorzystuje się jego zalety głównie w transferze elektronicznych dokumentów. Systematycznie zwiększająca się ilość danych powstających w ramach obsługiwanych procesów biznesowych i nadmierne ich rozproszenie utrudnia efektywne zarządzanie i archiwizację. Dlatego przedsiębiorstwa poszukują dziś narzędzi informatycznych oferujących dostęp do każdej informacji we właściwym czasie.

System elektronicznego zarządzania dokumentami DMS (Document Management System) firmy Orga-Soft jest przystosowany do wszechstronnej archiwizacji danych.

DMS-Integra może być używane do archiwizacji wszystkich dokumentów (Office,  Star Office, Works), maili, zeskanowanych rysunków technicznych CAD. Pozwala łączyć różnego rodzaju dokumenty zapisane w wielu formatach plików w centralą bazę dokumentów. Zapewnia każdemu użytkownikowi szybkie i sprawne rozwiązanie problemu dostępu do niezbędnej informacji. Pomocne są w tym opcje wyszukiwania wg typów, kategorii, dat czy nadanych priorytetów. Reguluje zasady rejestracji i przesyłania dokumentów między różnymi systemami informatycznymi.

Prostota obsługi i graficzny interfejs pomagają w intuicyjnej pracy z systemem. Wysokie bezpieczeństwo gromadzonych danych zabezpiecza przed niepożądanym dostępem do poszczególnych dokumentów. System firmy

DMS-Integra pod względem swojej budowy jest rozwiązaniem skalowanym i otwartym z łatwością integrującym się z każdym systemem informatycznym stosowanym w przedsiębiorstwie. 

System INTEGRA firmy Orga-Soft w pełni integruje rozwiązania technologii zarządzania dokumentami firmy Orga-Soft !


Archiwizacja dokumentów w systemie Integra to:


         - gromadzenie
         - indeksowanie
         - archiwizacja
         - zarządzanie
        - unifikacja danych

Korzyści z zastosowania:

        - skrócenie czasu wyszukania wiadomości
        - wykluczenie sytuacji zagubionych lub zniszczonych dokumentów
        - zdalny i natychmiastowy dostęp do dokumentów
        - współdzielony dostęp do dokumentów
        - tworzenie kopii bezpieczeństwa dokumentów
        - skrócenie czasu obsługi zapytania o potrzebną informację
 

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy