Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

Architektura

 

Trójwarstwowa budowa

Specjaliści z firmy Orga-Soft projektując system INTEGRA postawili na trójwarstwową architekturę typu klient/serwer. Jest to najbardziej nowoczesne i elastyczne obecnie rozwiązania w budowie systemów ERP. Zapewnia niezależną pracę wielu użytkownikom współpracującym ze sobą przy pełnej kontroli i równoległości dostępu oraz bezpieczeństwie danych. 

Trójwarstwowa technologia klient/serwer polega na tym, że oprogramowanie zostało podzielone na warstwę prezentacyjną (graficzny interfejs użytkownika), oprogramowanie służące do obróbki danych (serwer aplikacji) i oprogramowanie zarządzające danymi (baza danych). Serwer aplikacji zajmuje się usługami sieciowymi i pośredniczy w komunikacji użytkownika z bazą danych. W ten sposób aplikacja klienta nie odwołuje się bezpośrednio do bazy danych, a do serwera aplikacji, który z kolei inicjuje operacje bazodanowe. Jest to najbardziej optymalne rozdzielenie funkcjonalności pomiędzy graficznymi interfejsami użytkownika a całościową logiką biznesową. Gwarantuje spójność danych w komunikacji między modułami systemu i z innymi aplikacjami zewnętrznymi.

Ilość informacji, jakie są gromadzone i przetwarzane przez zintegrowane systemy zarządzania determinuje wykorzystanie zaawansowanych technologii bazodanowych. System INTEGRA stosuje rozwiązania standardu  ODBC, BDE, ADO, DBExpress w komunikacji z bazą danych SQL. Zastosowanie takiego interfejsu w komunikacji z bazą danych ujednolica i umożliwia połączenie z różnymi systemami DBMS. Dodatkowo działanie na wydajnej i łatwej w rozbudowie bazie danych MS SQL i/lub ORACLE, zapewnia łatwy i szybki dostęp do danych. Rozdzielenie funkcji zarządzania danymi i przetwarzania danych między różne procesy gwarantuje dużą elastyczność i przenośność całego systemu.

Rozdzielenie funkcji zarządzania i przetwarzania danych między różne procesy gwarantuje dużą elastyczność i przenośność całego systemu. Systemu INTEGRA dzięki swojej modułowej i otwartej architekturze potrafi dostosować się do każdej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Prosty intuicyjny interfejs użytkownika pozwalający swobodnie komunikować się z systemem skraca czas poświęcony na szkolenia jak i przebieg całego wdrożenia.

Ciągły postęp technologiczny i rozwój koncepcji biznesowych wymaga od specjalistów z firmy Orga-Soft systematycznego unowocześniania funkcjonalności systemu INTEGRA. Obecnie trwają prace nad pełnym wykorzystaniem technologii internetowej w pracy z systemem. Umożliwi to, przy jednoczesnym centralnym systemie zarządzania, dostęp do zasobów i procesów przedsiębiorstwa za pomocą przeglądarek internetowych WWW.

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy