Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

Organizacja czasu pracy

 
 

        - Jak ułożyć optymalny harmonogram czasu pracy?

        - Gdzie szukać analiz wykorzystania zasobów ludzkich?

        - Jak szybko księgować różne rodzaje czasu pracy?

        - Jak optymalnie  ustalić grafik pracy do rosnącej produkcji?

        - Jak skutecznie rejestrować czas pracy?

 

 

Charakterystyka i korzyści

 

 

Listy obecności w zakładach pracy stały się dziś tylko synonimem gospodarki nakazowej. Obecnie proces ten został zastąpiony przez elektroniczne  urządzenia gromadzenia danych. Tym samym od  nowoczesnych systemów zarządzania czasem wymaga się znacznie więcej niż tylko rejestracji czasu pracy pracowników w przedsiębiorstwie. Oczekuje się, że będą one automatycznie organizowały czas produkcji, oceniały skuteczność wprowadzonych harmonogramów pracy, jak również przedstawiały graficzne statystyki czasowe według dni, tygodni i miesięcy.

Firma Orga-Soft  przekazuje do dyspozycji Państwu system INTEGRA jako nowoczesne rozwiązanie informatyczne pomocne w organizacji i kontroli czasu pracy. Czas" to w pełni funkcjonalny moduł przeznaczony dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw z każdego sektora branżowego. Moduł Czas" to autonomiczny element posiadającym możliwość współpracy z pozostałymi pakietami systemu INTEGRA oraz dostarczający dane do wielu innych aplikacji.

Dzięki funkcjonalności modułu Czas" będziecie mogli Państwo zarządzać czasem grup pracowników oraz przydzielać im wynagrodzenie, adekwatne do wykonywanych zadań. Rejestruje pracę w godzinach nadliczbowych, czas przeznaczony na wyjazdy służbowe, generuje grafik dyżurów i planów zmianowych. Oferuje nowoczesna elektroniczną wymianę danych poprzez terminale BDE, a tym samym integralne zarządzanie i planowanie czasu online w każdym dziale i filii Państwa przedsiębiorstwa.

Moduł Czas" współpracując z modułem „Produkcja" systemu INTEGRA na bieżąco rejestruje czas produkcji. Pozyskane dane pozwolą na raportowanie o stanie zleceń i wielkości produkcji w czasie. Dzięki temu dział planowania produkcji będzie mógł dokonać niezbędnych analiz o terminowości harmonogramu wytworzenia. Także moduł „Rachunku kosztów"  korzystając z pozyskanych danych czasowych dokonuje porównań kosztów w odniesieniu do czasu  i ilości produkcji, a wszystkie wyniki natychmiast udostępniane są zarządowi co ułatwia bieżącą kontrolę finansową przedsiębiorstwa. Zapis czasu pracy również ułatwi rozliczenia wynagrodzeń w module „Kadry i Płace".

Moduł Czas" charakteryzuje się intuicyjną obsługą i łatwością wykonywania wszelkich operacji. Posiada funkcje wydruku list obecności i kart pracy. Funkcje statystyk i analiz pozwalają użytkownikowi na bieżącą kontrolę i ocenę zachodzących procesów z uwzględnieniem czasu.

 

Moduł „Czas" systemu INTEGRA dostarczy Państwu danych pozwalających zoptymalizować pracę przedsiębiorstwa na każdym szczeblu organizacji i w każdym dziale !

 

 

Podstawowe funkcje:

                - kartoteka pracowników

                - ewidencja czasu pracy

                - grafik i listy obecności

                - podział rodzajowy czasu pracy

                - ustalanie wynagrodzenia

                - ustalenie harmonogramu czasu pracy

                - plan pracy zmianowej

                - godziny nadliczbowe, spóźnienia, chorobowe, urlop itp.

                - stawki wynagrodzeń

                - formuły naliczania czasu pracy

                - korekty czasu pracy

                - eksport danych do innych modułów systemu

                - automatyczne tworzenie list obecności

                - zarządzanie urlopami i zwolnieniami

                - automatyczne tworzenie miesięcznych i rocznych kart pracy

                - rodzaje czasów pracy- stały ruchomy- nienormowany

                - wydruk dziennych miesięcznych kart pracy

                - codzienna/tygodniowa/miesięczna ocena przebiegu pracy

                - zestawienia godzin pracy, spóźnień, absencji

                - graficzne analizy i statystyki czasu pracy

 

 

Dodatkowa funkcjonalność:

 

 

                - łącza z programem Microsoft Excel

                - raporty do GUS

                - BDE (terminale -rejestracja danych czasowych pracy)

                - organizacja czasu pracy pod wymagania produkcyjne (w ruchu ciągłym)

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy