Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

Sprzedaż i dystrybucja

Lepsza organizacja procesów handlowych

 
 

    -   Czy planowanie i kontrola sprzedaży jest dla Państwa nie lada wyzwaniem?
    -   Współpraca z klientami wymaga reorganizacji?
    -   Jak zarządzać łańcuchem dostaw przy dużej różnorodności asortymentu?
    -   Koszty realizacji zamówień ciągle rosną?
    -   W jaki sposób zapewnić ciągłość dostaw wprowadzając nowy produkt na rynek przy
        niejasnej strukturze popytu?

 

Charakterystyka i korzyści

 

 

Prawidłowe zarządzanie kanałem sprzedaży i dystrybucji w przedsiębiorstwie to przede wszystkim umiejętność identyfikacji potrzeb kontrahentów. To sprawne zarządzanie wymianą dokumentów pomiędzy komórkami organizacji. Dostęp do wielowymiarowych analiz i statystyk w celu lepszego prognozowania wielkości przyszłej sprzedaży czy też możliwość planowania cen i warunków dostaw.

 

Firma Orga-Soft przedstawia Państwu system INTEGRA jako nowoczesne rozwiązanie informatyczne w zakresie zarządzania działem handlowym firmy. Moduł „Sprzedaż i Dystrybucja" pozwala na pełną integrację łańcucha dostaw przedsiębiorstwa w jednym systemie oraz dostarcza narzędzi biznesowych pomocnych w realizacji strategii sprzedaży produktów firmy.

 

Moduł „Sprzedaż i Dystrybucja" systemu INTEGRA dedykowany jest średniej wielkości przedsiębiorstwom m.in. z branż: handlowej, logistycznej, leasingowej, hurtowej i produkcyjnej. Zapewnia obsługę i ewidencje procesu sprzedaży od przyjęcia zamówienia od klienta aż do wystawienia faktury. Nowoczesna funkcjonalność modułu  przejawia się w realizowaniu indywidualnego podejścia w relacjach z klientem, mobilnymi rozwiązaniami ułatwiającymi wymianę informacji z partnerami handlowymi oraz standaryzacją procesów zarządzania.

 

Moduł „Sprzedaż i Dystrybucja" może pracować samodzielnie lub w połączeniu z innymi pakietami systemu INTEGRA. Dzięki współpracy z modułem „Rachunkowość finansowa" możliwe jest automatyczne księgowanie każdej transakcji bez konieczność jej późniejszego wprowadzania. Połączenie z modułami  „Produkcja" i „Magazyn" udostępnia szczegółowe informacje o stanie produkcji i ilości zapasów w magazynie jak również ustalenia rodzaju parametrów zamawianego towaru. Niezbędne staje się to w trakcie oceny możliwości  realizacji zamówienia.

 

Moduł „Sprzedaż i Dystrybucja" umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich bieżących operacji. Do szczególnych zalet modułu należy zaliczyć ofertę wielu metod kreowania polityki cenowej pod indywidualnych kontrahentów, bieżącą kontrolę zobowiązań i należności, obsługę dokumentacji celnej czy też wykonywanie operacji kluczowych dla przedsiębiorstwa jak planowanie sprzedaży. Nowoczesny system informacyjny pozwoli w  podejmowaniu prawidłowych decyzji w oparciu o aktualne dane, a podgląd bieżących procesów umożliwi ścisłą kontrolę realizowanych zadań.

 

Moduł „Sprzedaż i Dystrybucja" charakteryzuje się również intuicyjną obsługą i łatwością wykonywania wszelkich operacji. Posiada funkcje nadawania i dzielenia praw dostępu na grupy użytkowników w ramach zaimplementowanej polityki bezpieczeństwa danych. Zapewnia archiwizowanie i bezpieczeństwo przepływu dokumentów w przedsiębiorstwie. Natomiast  wielojęzyczność oraz wielowalutowość systemu pozwolą na bez problemową współpracę handlową z kooperantami zagranicznymi.

 

INTEGRA to najlepszy Państwa partner przy współpracy z kontrahentami !

 

Rozwiązania biznesowe:

 

 

            - DATEV / DATANROM (Rejestracja i kodowanie towarów)

            - EDI / EDIFACT (Elektroniczna wymiana dokumentów)

            - MIS (System zarządzania informacją)

            - POS  (Rejestracja danych klienta)

            - Reporting (Definiowanie analiz, wykresów, statystyk)

 

 

Podstawowe funkcje:

            - kartoteka kontrahentów

            - baza towarów

            - kartoteka pracowników

            - logistyka i spedycja

            - księgowania kalkulacyjne

            - etykietowanie towaru

            - opracowanie ofert i sprawozdań handlowych

            - planowanie sprzedaży i zakupu

            - polityka cenowa: rabaty, upusty

            - fakturowanie

            - terminarz dostaw, płatności, spotkań

            - rejestr dokumentów handlowych

            - cenniki, grupy cenowe i kalkulacyjne

            - dokumenty celne i stawki celne

            - planowanie tras

            - parametry techniczne towarów

            - rozliczenie kosztów transportu

            - klasyfikacja i etykiety towarów

            - obsługa przedstawicieli handlowych

            - opakowania zwrotne

            - wielojęzyczność i wielowalutowość

            - wydruki, raporty, zestawienia, analizy i statystyki    

 

 

Dodatkowa funkcjonalność:

 

 

            - raporty INTRASTAT

            - kody ISO

            - kody EAN

            - faktoring i obsługa ryzyka kredytowego

            - zestawienia ABC i inne analizy sprzedaży

            - łącza z programem Microsoft Excel

            - obliczanie wartości statystycznych

            - projektowanie dokumentów

            - komisjonowanie, rozdział i sortowanie towaru

            - obsługa podstawowych i definiowanych przez użytkownika jednostek miar

            - system informacji online

Inteligentne zarządzanie procesami magazynowymi

 
 

    - Jaka jest miesięczna wartość obrotów magazynowych?

    - Czy rozmieszczenie towarów w sieci magazynów jest optymalne?

    - Czy kontrola przepływów magazynowych jest wystarczająca?

    - Istnieje problem ze  sprawną rejestracją i kodowaniem towarów?

    - Znacie Państwo bieżący stan zapasów w przedsiębiorstwie?

 

 

Charakterystyka i korzyści

 

 

Nadmiarowy stan towarów, materiałów lub wyrobów gotowych w magazynie to dla przedsiębiorstwa wysokie koszty składowania w postaci "zamrożonego kapitału", który mógłby być wykorzystany na dalsze inwestycje, a także sygnał że kierownicy działów zaopatrzenia i sprzedaży nie dysponują aktualnymi danymi o obrocie towarów w organizacji. 

Oferujemy Państwu kompleksowy moduł „Magazyn" systemu INTEGRA niezbędny w zarządzaniu gospodarką magazynową przedsiębiorstwa. Moduł przeznaczony jest dla małej i średniej wielkości firm dysponujących powierzchniami magazynowymi. Podstawowa funkcjonalność pakietu to planowanie zapotrzebowania materiałowego, zarządzanie zapasami i magazynami, przeprowadzenia inwentaryzacji oraz rozliczenia kosztów magazynowych.

Moduł „Magazyn" organizuje procesy logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa, a dzięki współpracy z innymi modułami systemu INTEGRA możliwe jest zoptymalizowanie przepływu informacji w kanale: produkcja - sprzedaż -dystrybucja- zakupy. Aktualna informacja z wymienionych obszarów działalności jest niezbędna przy podejmowaniu wielu strategicznych decyzji. Dodatkowe połączenie z modułem „Rachunkowość finansowa" ułatwia księgowanie wszelkich stanów, przesunięć i różnic magazynowych.

Moduł „Magazyn" realizując koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw optymalizuje każdy proces magazynowania od zaistnienia zapotrzebowanie, złożenie zamówienia, przyjęcia dostawy aż po wydanie towaru. Pozwala na szybkie reagowanie na zmiany zapotrzebowania na materiały do produkcji jak również elastycznego dostosowywania zamawianych towarów do planowanego popytu.

 

Moduł „Magazyn" charakteryzuje się intuicyjną obsługą i łatwością wykonywania wszelkich operacji. Posiada funkcje wydruku podstawowych dokumentów i raportów magazynowych. Funkcje statystyk i analiz pozwalają użytkownikowi na bieżącą kontrolę i ocenę procesów magazynowych.

 

Moduł „Magazyn" systemu INTEGRA w pełni zoptymalizuje stan zapasów Państwa przedsiębiorstwa  co pozwoli na obniżenie kosztów i poprawę konkurencyjności firmy !

 

 

Podstawowe funkcje:

        - baza magazynów

        - księgowość magazynu

        - powierzchnie magazynowe

        - rejestr dokumentów magazynowych

        - skład i dokumentacja celna

        - lokalizacje

        - kontrola jakości

        - rodzaj składowanych materiałów

        - inwentaryzacja

        - przychód/ rozchód towarów

        - wycena wartości magazynowej

        - wycena kosztowa

        - parametry techniczne towarów

        - zarządzanie numerami serii

        - ubezpieczenie towarów

        - logistyka

        - dokumenty obrotu materiałowego

        - koszty magazynowe i logistyczne

        - składki ubezpieczeń towarów

        - system informacji stanu magazynowego

        - ewidencja materiałów

        - obsługa przesunięć międzymagazynowych

        - baza części użytych do produkcji

        - opakowania zwrotne

        - przyjęcie i wydanie towaru

        - komisjonowanie, rozdział i sortowanie towaru

        - wydruki, raporty, zestawienia, analizy i statystyki

        - wielojęzyczność i wielowalutowość

 

 

Dodatkowa funkcjonalność:

 

 

        - kody EAN

        - raporty INTRASTAT

        - łącza z programem  Microsoft Excel

        - komisjonowanie (zarządzanie komisowymi magazynami i towarami)

        - system informacyjny online

Terminowe zaopatrzenie

 
 

   - Czy posiadają Państwo przejrzysty system zakupów?
    - Jakie są kryteria wyboru dostawców?

    - Jakie są strategie zaopatrzenia?
    - Planowanie zakupów jest utrudnione ze względu na brak informacji z innych działów?
    - Dysponujecie Państwo możliwością generowania automatycznych zamówień do dostawców

       na  podstawie minimalnych stanów magazynowych?

 

 

Charakterystyka i korzyści

 

 

Planowanie zakupów jest obecnie nie lada wyzwaniem dla każdego działu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Ceny sprzedaży określane przez sytuacje rynkową i pozycję konkurencji poddawane są ciągłym zmianom. Niezbędne stają się tym samym częste kontakty z dostawcami oraz bieżący dostęp do informacji o zapotrzebowaniu z innych działów przedsiębiorstwa.

Firma Orga-Soft przedstawia Państwu moduł „Zakupy" wchodzący w skład zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem - INTEGRA.Wysoka użyteczność tego modułu przejawia się nie tylko w obsłudze podstawowych funkcji zaopatrzeniowych. Również dzięki zastosowaniu technologii wymiany danych online w celu ułatwienia kontaktów z dostawcami staje się niezbędnym źródłem usprawniającym politykę zakupową przedsiębiorstwa.

Moduł „Zakupy" przeznaczony jest dla małych średniej wielkości przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. Dba o to, by towary były dostępne we właściwym czasie i na właściwym miejscu. Przejrzysta dokumentacja artykułów umożliwia optymalny wybór dostawców, który może zostać rozszerzony o kolejne pozycje przy stałej aktualizacji cen. Zamówienia towarów lub zlecenia zamówień materiałów potrzebnych do produkcji są realizowane online.

Planowanie zaopatrzenia umożliwia zarezerwowanie towarów, materiałów lub surowców z odpowiednim wcześniejszym wyprzedzeniem. Osoby odpowiedzialne za politykę zakupów w przedsiębiorstwie otrzymują na bieżąco informacje z działów magazynowania , produkcji  i sprzedaży, a dzięki dostępności statystyk i analiz ułatwienie przy podejmowaniu decyzji w procesach zamówień i dostawy towarów.

Moduł „Zakupy" daje  możliwość wglądu w rejestry  zamówień w toku, zrealizowanych i planowanych zakupów. Przy dostawie wspomaga składowanie towaru, kodowaniem towaru oraz tworzy odpowiednią dokumentację z automatycznym księgowaniem w księgach dostaw i module „Rachunkowość finansowa".

Moduł „Zakupy" charakteryzuje się intuicyjną obsługą i łatwością wykonywania wszelkich operacji. Posiada funkcje wydruku podstawowych dokumentów i raportów dostaw. Funkcje statystyk i analiz pozwalają użytkownikowi na bieżącą kontrolę i ocenę procesów zaopatrzenia.

 

Moduł „Zakupy" systemu INTEGRA zadba o terminowość i ciągłość dostaw w Państwa przedsiębiorstwie!

 

Rozwiązania biznesowe:

 

 

              - EDI/EDIFACT (elektroniczna wymiana danych)

 

Podstawowe funkcje:

                - baza towarów, grupy towarowe
                - ewidencja zamówień
                - zamówienia pojedyncze i zbiorowe
                - zamówienia otwarte
                - ewidencja dostawców
                - kalkulacja zakupów
                - kody towarów
                - lista produktów gotowych
                - księgowanie towaru na stan magazynowy
                - grupy zakupu/ zlecenia
                - cenniki dostawców
                - rabaty, upusty
                - informacje o cenach
                - zapotrzebowanie
                - monitoring zamówienia
                - kredytowanie
                - informacje o spóźnieniach w dostawach
                - druki zamówień
                - dokumenty zakupu
                - przygotowanie ofert zakupu
                - przelewy i płatności
                - przychód do magazynu
                - statystyki liczbowe i graficzne
                - wydruki i raporty
                - wielowalutowość i wielojęzyczność

 

Dodatkowa funkcjonalność:

 

 

                - INKASO
                - metoda analiz ABC  (Activity Based Costing)
                - kody EAN
                - projektowanie dokumentów
                - dokumenty SAD 
                - monitoring zamówienia
                - rejestrowanie, przeglądanie i drukowanie zamówień
                - łącza z programem Microsoft Excel

Just In Time

 
 

    - Czy planujecie Państwo produkcję z uwzględnieniem realnych potrzeb rynku?

    - Czy ciężko jest się przestawić przedsiębiorstwo na inny cykl produkcyjny?

    - Jak szybko zbilansować zasoby produkcyjne?

    - Czy potrafimy dokładnie wyznaczyć koszty produkcji?

    - Jak szczegółowo zaplanować każdy etap produkcji?

 

 

Charakterystyka i korzyści

 
Gospodarka konkurencyjna oczekująca wysokiej jakości produktów i niskich cen wymaga aby przedsiębiorstwa stale podnosiły efektywności działania w zakresie procesów produkcji. Każde przedsiębiorstwo produkcyjne szuka dziś sposobów na to aby utrzymać terminy i jakość wytwarzanych wyrobów przy minimalizacji kosztów produkcji i optymalnej wydajności maszyn produkcyjnych. W tych warunkach podstawą do podejmowania trafnych decyzji, prowadzących do uzyskania przewagi konkurencyjnej jest posiadanie systemu, który wspomagałby nas na każdym etapie planowania i realizacji procesów wytwórczych.
 
Firma Orga-Soft oferuje Państwu moduł „Produkcja" wchodzący w skład zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem INTEGRA.Moduł „Produkcja"  to w pełni funkcjonalny moduł przeznaczony dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw produkcyjnych.
 
Dzięki funkcjonalności modułu „Produkcja" będziecie mogli Państwo dokonywać zleceń produkcyjnych, planować oraz wykonywać kalkulację wstępną i powykonawczą cyklu produkcji. Proces planowania pozwoli m.in. na szczegółowe opracowanie każdego etapu produkcji z uwzględnieniem kolejności przebiegu pracy, wykorzystana wydajności i ilości maszyn, zapotrzebowania na materiały oraz narzędzia produkcyjne. Wyniki przedstawiane są graficznie za pomocą diagramów Gantt'a. Do szczególnych zalet modułu należy zaliczyć funkcję kontroli jakości jako niezbędnego czynnika gwarantującego wysokiej klasy wyroby na każdym etapie produkcji zgodnego z powszechnymi normami.

 

 

Integralna budowa modułowa systemu INTEGRA pozwala na automatyzację każdej operacji i współpracę z pozostałymi modułami. Połączenie  z  modułem „Rachunkowość finansowa" zapewni automatyczne księgowanie każdego procesu produkcji. Moduł „Magazyn" przekaże informacje o bieżącym stanie zapasów i materiałów potrzebnych do produkcji natomiast moduł „Czas" obliczy terminowość i czas realizacji toku produkcji. Tym samym przepływ aktualnych danych pomiędzy pakietami systemu zoptymalizuje cały proces produkcyjny od wydania zlecenia aż do wystawienia dokumentacji wyrobu gotowego. Liczne statystyki i analizy pozwolą na efektywną ocenę cyklu produkcyjnego i szczegółową kontrolę każdego z jego etapów.

 

Moduł „Produkcja" systemu INTEGRA  to zestaw najnowszych technik ułatwiających planowanie i sterowanie produkcją w Państwa przedsiębiorstwie !

 

Rozwiązania biznesowe:

 

 

            - PPS (Planowanie i sterowanie produkcją)

 

Podstawowe funkcje:

            - baza maszyn

            - kalkulacja kosztów i procesów produkcji

            - harmonogram produkcji

            - parametry techniczne wyrobów

            - zlecenia produkcyjne

            - zdolność produkcyjna (moc produkcji)

            - partie wyrobów

            - lista surowców

            - dokumentacja materiałów i wyrobów gotowych

            - dokumentacja cyklu produkcji

            - planowanie etapów produkcji

            - baza narzędzi

            - kontrola jakości

            - grupowanie procesów produkcyjnych

            - numery serii

            - amortyzacja

            - wydruki, raporty, zestawienia, analizy i statystyki

            - wielowalutowość i wielojęzyczność

    

 

 

Dodatkowa funkcjonalność:

 

 

            - diagramy Gantt'a i słupkowe

            - łączność z programem Microsoft Excel

            - symulacje produkcji

            - MDE (bezprzewodowe łącza rejestracji danych -  z magazynem)

            - BDE (łącza zarządzania czasem produkcji - zarządzanie czasem)

            - konfigurator produktu

            - system informacyjny online

Pełna ewidencja księgowa

 
 

    -    Czy aplikacje z których korzystacie Państwo  mają możliwość rejestrowania na bieżąco

         operacji gospodarczych?
    -    Czy posiadacie Państwo wydaje narzędzie kontroli finansowej?
    -   Czy istnieje możliwość dokonywania elektronicznych  rozrachunków z bankiem?
    -   Potrzebujecie Państwo prostego w obsłudze systemu księgowania?
    -   Dysponujecie Państwo wydajnym systemem analiz finansowych i raportowania?

 

 

Charakterystyka i korzyści

 

 

Obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa ujętego w rejestrze ewidencji gospodarczej jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obecnie dobrze zorganizowany dział księgowości to nie tylko systematyczne prowadzenie pełnej rachunkowości, ale również możliwość automatycznego rejestrowania procesów gospodarczych, ich księgowania oraz udostępniania na życzenie kierownictwa należytych sprawozdań finansowych i raportów księgowych.

Firma Orga-Soft  przedstawia Państwu system INTEGRA jako nowoczesne rozwiązanie informatyczne pomocne w prowadzeniu księgowości w przedsiębiorstwie. „Rachunkowość finansowa"  to w pełni funkcjonalny pakiet przeznaczony dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw z każdego sektora branżowego.

Dzięki funkcjonalności modułu „Rachunkowość finansowa" będziecie mogli Państwo prowadzić ewidencję wierzycieli, dłużników i kredytodawców. Współpracując w ramach zintegrowanego systemu INTEGRA z innymi modułami system sam automatycznie i na bieżąco zarejestruje i zaksięguje zdarzenia gospodarcze zachodzące w działalności przedsiębiorstwa. Moduł posiada możliwość zbudowania dowolnego planu kont oraz generowania kont analitycznych na jego podstawie. Automatyczne rozliczanie rozrachunków czy automatyczne tworzenie rejestrów VAT nie wyczerpuje opisu wysokiej funkcjonalności modułu.

Moduł „Rachunkowość finansowa" systemu INTEGRA dysponuje niestandardowymi rozwiązaniami. Ułatwia kierownictwu podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o rzeczywiste dane stanu finansów przedsiębiorstwa wsparte o liczne wielowymiarowe analizy finansowe. Oferuje dostęp do każdej informacji na temat bieżących operacjach księgowych z każdego miejsca w firmie. Rozwiązania bankowości elektronicznej pozwolą na  regulację opłat, rozrachunków z urzędami i bankami. Dodatkowo elastyczna i otwarta budowa pakietu pozwoli skonfigurować system, tak aby odpowiadał specyfikacji przedsiębiorstwa i użytkownikom  na nim pracujących.

Moduł „Rachunkowość finansowa" charakteryzuje się intuicyjną obsługą i łatwością wykonywania wszelkich operacji. Posiada opcje nadawania i dzielenia praw dostępu na grupy użytkowników w ramach zaimplementowanej polityki bezpieczeństwa danych. Oferuje możliwość sporządzania licznych statystyk i wydruku raportów każdej operacji.

 

Moduł „Rachunkowość finansowa" systemu INTEGRA to nowocześnie zorganizowany dział księgowości Państwa przedsiębiorstwa !

 

Rozwiązania biznesowe:

 

 

      - e-Banking/Home-Banking (Bankowość elektroniczna)
      - CETREL (płatności elektroniczne)

 

Podstawowe funkcje:

      - kartoteka wierzycieli i dłużników
      - konta bilansowe i wynikowe
      - ustalenia budżetu
      - sporządzenie sprawozdania finansowego
      - wykaz aktywów i pasywów
      - planowanie i rozliczeni kosztów
      - bilans miesięczny i  roczny
      - rachunek zysków i strat
      - grupy kont
      - rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi
      - rodzaje kosztów
      - księga przychodów i rozchodów
      - rozrachunki z Urzędem Skarbowym
      - rozliczenia podatku VAT
      - rozliczenie płatności
      - ewidencja czeków
      - monit transakcji
      - przeksięgowanie kosztów
      - konta bilansowe i pozabilansowe
      - wydruki, analizy i statystyki
      - wielowalutowość i wielojęzyczność 

 

Dodatkowa funkcjonalność:

 

 

      - łącza z programem Microsoft Excel
      - DTA (format przelewu płatności)
      - DATEV
      - Paisy (interfejs rozrachunków)
      - SIB (format wymiany danych miedzy bankiem a klientem)

      - Drill-Down (mechanizmy automatycznego pozyskiwania danych)

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy