Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

Terminowe zaopatrzenie

 
 

   - Czy posiadają Państwo przejrzysty system zakupów?
    - Jakie są kryteria wyboru dostawców?

    - Jakie są strategie zaopatrzenia?
    - Planowanie zakupów jest utrudnione ze względu na brak informacji z innych działów?
    - Dysponujecie Państwo możliwością generowania automatycznych zamówień do dostawców

       na  podstawie minimalnych stanów magazynowych?

 

 

Charakterystyka i korzyści

 

 

Planowanie zakupów jest obecnie nie lada wyzwaniem dla każdego działu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Ceny sprzedaży określane przez sytuacje rynkową i pozycję konkurencji poddawane są ciągłym zmianom. Niezbędne stają się tym samym częste kontakty z dostawcami oraz bieżący dostęp do informacji o zapotrzebowaniu z innych działów przedsiębiorstwa.

Firma Orga-Soft przedstawia Państwu moduł „Zakupy" wchodzący w skład zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem - INTEGRA.Wysoka użyteczność tego modułu przejawia się nie tylko w obsłudze podstawowych funkcji zaopatrzeniowych. Również dzięki zastosowaniu technologii wymiany danych online w celu ułatwienia kontaktów z dostawcami staje się niezbędnym źródłem usprawniającym politykę zakupową przedsiębiorstwa.

Moduł „Zakupy" przeznaczony jest dla małych średniej wielkości przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. Dba o to, by towary były dostępne we właściwym czasie i na właściwym miejscu. Przejrzysta dokumentacja artykułów umożliwia optymalny wybór dostawców, który może zostać rozszerzony o kolejne pozycje przy stałej aktualizacji cen. Zamówienia towarów lub zlecenia zamówień materiałów potrzebnych do produkcji są realizowane online.

Planowanie zaopatrzenia umożliwia zarezerwowanie towarów, materiałów lub surowców z odpowiednim wcześniejszym wyprzedzeniem. Osoby odpowiedzialne za politykę zakupów w przedsiębiorstwie otrzymują na bieżąco informacje z działów magazynowania , produkcji  i sprzedaży, a dzięki dostępności statystyk i analiz ułatwienie przy podejmowaniu decyzji w procesach zamówień i dostawy towarów.

Moduł „Zakupy" daje  możliwość wglądu w rejestry  zamówień w toku, zrealizowanych i planowanych zakupów. Przy dostawie wspomaga składowanie towaru, kodowaniem towaru oraz tworzy odpowiednią dokumentację z automatycznym księgowaniem w księgach dostaw i module „Rachunkowość finansowa".

Moduł „Zakupy" charakteryzuje się intuicyjną obsługą i łatwością wykonywania wszelkich operacji. Posiada funkcje wydruku podstawowych dokumentów i raportów dostaw. Funkcje statystyk i analiz pozwalają użytkownikowi na bieżącą kontrolę i ocenę procesów zaopatrzenia.

 

Moduł „Zakupy" systemu INTEGRA zadba o terminowość i ciągłość dostaw w Państwa przedsiębiorstwie!

 

Rozwiązania biznesowe:

 

 

              - EDI/EDIFACT (elektroniczna wymiana danych)

 

Podstawowe funkcje:

                - baza towarów, grupy towarowe
                - ewidencja zamówień
                - zamówienia pojedyncze i zbiorowe
                - zamówienia otwarte
                - ewidencja dostawców
                - kalkulacja zakupów
                - kody towarów
                - lista produktów gotowych
                - księgowanie towaru na stan magazynowy
                - grupy zakupu/ zlecenia
                - cenniki dostawców
                - rabaty, upusty
                - informacje o cenach
                - zapotrzebowanie
                - monitoring zamówienia
                - kredytowanie
                - informacje o spóźnieniach w dostawach
                - druki zamówień
                - dokumenty zakupu
                - przygotowanie ofert zakupu
                - przelewy i płatności
                - przychód do magazynu
                - statystyki liczbowe i graficzne
                - wydruki i raporty
                - wielowalutowość i wielojęzyczność

 

Dodatkowa funkcjonalność:

 

 

                - INKASO
                - metoda analiz ABC  (Activity Based Costing)
                - kody EAN
                - projektowanie dokumentów
                - dokumenty SAD 
                - monitoring zamówienia
                - rejestrowanie, przeglądanie i drukowanie zamówień
                - łącza z programem Microsoft Excel

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy