Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

Szczegółowa inwentaryzacja majątku

 
 

    - Czy Państwa program potrafi wyliczyć różne stawki odpisów amortyzacji bilansowej

       lub podatkowej dla wybranego środka trwałego?

    - Czy trudno jest podejmować decyzję inwestycyjne na podstawie dotychczasowych danych?

    - Jak prawidłowo zaplanować kolejną inwestycję w przedsiębiorstwie?

    - Czy posiadacie Państwo pełną kontrolę nad wartością środków trwałych w przedsiębiorstwie?

    -Jak prognozować przyszłe odpisy amortyzacyjne?

 

 

Charakterystyka i korzyści

 

 

Amortyzacja środków trwałych jest jednym z głównych źródeł finansowania przedsięwzięć. Ma ona również duże znaczenie przy  planowaniu wydatków inwestycyjnych firmy. Dlatego też podstawą sukcesu zarządzania majątkiem rzeczowym jest odpowiedni dobór funkcjonalnych narzędzi umożliwiających pełną ewidencję i wycenę składników majątkowych przedsiębiorstwa.

 

Firma Orga-Soft  przekazuje do dyspozycji Państwu system INTEGRA jako nowoczesne rozwiązanie informatyczne w zakresie zarządzania majątkiem rzeczowym i inwestycjami. „Środki trwałe" to w pełni funkcjonalny moduł przeznaczony do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych.

 

Dzięki funkcjonalności modułu „Środki trwałe" będziecie mogli Państwo rejestrować na bieżąco wszystkie procesy związane z ewidencją składników majątkowych, a przy współpracy z modułem „Rachunkowość finansowa"  dokonywać automatycznej dekretacji księgowej każdej operacji.  Z kolei komunikacja się z modułem „Rachunek kosztów" umożliwi prognozowanie i szczegółową wycenę opłacalności inwestycji w strategiczne przedsięwzięcia.

 

Podział majątku trwałego w module „Środki trwałe" zdefiniowany jest wg rodzaju i źródeł finansowania oraz parametrów konfigurowanych przez użytkownika. Pozwala to określić dokładną charakterystykę i przedstawić przejrzystą klasyfikację środków trwałych w przedsiębiorstwie.

 

 Możliwość wykonania liniowej i degresywnej metody naliczania amortyzacji dostarcza precyzyjnej informacji o kosztach eksploatacji środków trwałych. Ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym zgodne z obowiązującymi przepisami  umożliwi na określenie stawek odpisów amortyzacyjnych z rejestracja na kontach księgowych. Wysoka użyteczność tego modułu przejawia się również przy planowaniu i prognozowaniu amortyzacji.

 

Moduł „Środki trwałe" charakteryzuje się intuicyjną obsługą i łatwością wykonywania wszelkich operacji. Posiada funkcje wydruku raportów rozliczeń amortyzacyjnych oraz dokumentów o stanie majątku przedsiębiorstwa. Rejestruje historię zdarzeń środka trwałego i przeprowadzone inwestycje, przedstawiając wyniki w postaci odpowiednich tabel i wykresów.

 

Moduł  „Środki trwałe" systemu INTEGRA zapewni pełną kontrolę nad majątkiem trwałym Państwa przedsiębiorstwa i zagwarantuje jego najlepsze wykorzystanie !

 

Podstawowe funkcje:

                - ewidencja środków trwałych

                - rejestracja obrotu środkami trwałymi

                - rozliczanie umorzenia w trybie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym,

                - amortyzacja środków trwałych

                - księgowanie środków trwałych

                - klasyfikacja środków trwałych

                - definiowanie stawek amortyzacyjnych

                - naliczanie amortyzacji podatkowej i bilansowej

                - środki trwałe własne i obce, produkcyjne i nieprodukcyjne i inne

                - dokumentacja środków trwałych

                - rejestr inwestycji

                - definiowalne typy i rodzaje dokumentów obrotowych

                - sporządzenie planów amortyzacyjnych na wybrane okresy

                - wydruki zestawień związanych z ewidencja środków trwałych

                - rodzaje i oceny eksploatacji

                - planowanie amortyzacji

                - dokumenty przejęcia i likwidacji środka trwałego

                - dokumentacja miejsc użytkowania

                - wydruki, zestawienia, analizy i statystyki

                - wielowalutowość

 

 

Dodatkowa funkcjonalność:

 

 

                - możliwość zdefiniowania dodatkowych podziałów majątku trwałego

                 - prognozy odpisów amortyzacyjnych

                 - Drill-Down (mechanizmy automatycznego pozyskiwania danych)

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy