Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

Lepsza organizacja procesów handlowych

 
 

    -   Czy planowanie i kontrola sprzedaży jest dla Państwa nie lada wyzwaniem?
    -   Współpraca z klientami wymaga reorganizacji?
    -   Jak zarządzać łańcuchem dostaw przy dużej różnorodności asortymentu?
    -   Koszty realizacji zamówień ciągle rosną?
    -   W jaki sposób zapewnić ciągłość dostaw wprowadzając nowy produkt na rynek przy
        niejasnej strukturze popytu?

 

Charakterystyka i korzyści

 

 

Prawidłowe zarządzanie kanałem sprzedaży i dystrybucji w przedsiębiorstwie to przede wszystkim umiejętność identyfikacji potrzeb kontrahentów. To sprawne zarządzanie wymianą dokumentów pomiędzy komórkami organizacji. Dostęp do wielowymiarowych analiz i statystyk w celu lepszego prognozowania wielkości przyszłej sprzedaży czy też możliwość planowania cen i warunków dostaw.

 

Firma Orga-Soft przedstawia Państwu system INTEGRA jako nowoczesne rozwiązanie informatyczne w zakresie zarządzania działem handlowym firmy. Moduł „Sprzedaż i Dystrybucja" pozwala na pełną integrację łańcucha dostaw przedsiębiorstwa w jednym systemie oraz dostarcza narzędzi biznesowych pomocnych w realizacji strategii sprzedaży produktów firmy.

 

Moduł „Sprzedaż i Dystrybucja" systemu INTEGRA dedykowany jest średniej wielkości przedsiębiorstwom m.in. z branż: handlowej, logistycznej, leasingowej, hurtowej i produkcyjnej. Zapewnia obsługę i ewidencje procesu sprzedaży od przyjęcia zamówienia od klienta aż do wystawienia faktury. Nowoczesna funkcjonalność modułu  przejawia się w realizowaniu indywidualnego podejścia w relacjach z klientem, mobilnymi rozwiązaniami ułatwiającymi wymianę informacji z partnerami handlowymi oraz standaryzacją procesów zarządzania.

 

Moduł „Sprzedaż i Dystrybucja" może pracować samodzielnie lub w połączeniu z innymi pakietami systemu INTEGRA. Dzięki współpracy z modułem „Rachunkowość finansowa" możliwe jest automatyczne księgowanie każdej transakcji bez konieczność jej późniejszego wprowadzania. Połączenie z modułami  „Produkcja" i „Magazyn" udostępnia szczegółowe informacje o stanie produkcji i ilości zapasów w magazynie jak również ustalenia rodzaju parametrów zamawianego towaru. Niezbędne staje się to w trakcie oceny możliwości  realizacji zamówienia.

 

Moduł „Sprzedaż i Dystrybucja" umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich bieżących operacji. Do szczególnych zalet modułu należy zaliczyć ofertę wielu metod kreowania polityki cenowej pod indywidualnych kontrahentów, bieżącą kontrolę zobowiązań i należności, obsługę dokumentacji celnej czy też wykonywanie operacji kluczowych dla przedsiębiorstwa jak planowanie sprzedaży. Nowoczesny system informacyjny pozwoli w  podejmowaniu prawidłowych decyzji w oparciu o aktualne dane, a podgląd bieżących procesów umożliwi ścisłą kontrolę realizowanych zadań.

 

Moduł „Sprzedaż i Dystrybucja" charakteryzuje się również intuicyjną obsługą i łatwością wykonywania wszelkich operacji. Posiada funkcje nadawania i dzielenia praw dostępu na grupy użytkowników w ramach zaimplementowanej polityki bezpieczeństwa danych. Zapewnia archiwizowanie i bezpieczeństwo przepływu dokumentów w przedsiębiorstwie. Natomiast  wielojęzyczność oraz wielowalutowość systemu pozwolą na bez problemową współpracę handlową z kooperantami zagranicznymi.

 

INTEGRA to najlepszy Państwa partner przy współpracy z kontrahentami !

 

Rozwiązania biznesowe:

 

 

            - DATEV / DATANROM (Rejestracja i kodowanie towarów)

            - EDI / EDIFACT (Elektroniczna wymiana dokumentów)

            - MIS (System zarządzania informacją)

            - POS  (Rejestracja danych klienta)

            - Reporting (Definiowanie analiz, wykresów, statystyk)

 

 

Podstawowe funkcje:

            - kartoteka kontrahentów

            - baza towarów

            - kartoteka pracowników

            - logistyka i spedycja

            - księgowania kalkulacyjne

            - etykietowanie towaru

            - opracowanie ofert i sprawozdań handlowych

            - planowanie sprzedaży i zakupu

            - polityka cenowa: rabaty, upusty

            - fakturowanie

            - terminarz dostaw, płatności, spotkań

            - rejestr dokumentów handlowych

            - cenniki, grupy cenowe i kalkulacyjne

            - dokumenty celne i stawki celne

            - planowanie tras

            - parametry techniczne towarów

            - rozliczenie kosztów transportu

            - klasyfikacja i etykiety towarów

            - obsługa przedstawicieli handlowych

            - opakowania zwrotne

            - wielojęzyczność i wielowalutowość

            - wydruki, raporty, zestawienia, analizy i statystyki    

 

 

Dodatkowa funkcjonalność:

 

 

            - raporty INTRASTAT

            - kody ISO

            - kody EAN

            - faktoring i obsługa ryzyka kredytowego

            - zestawienia ABC i inne analizy sprzedaży

            - łącza z programem Microsoft Excel

            - obliczanie wartości statystycznych

            - projektowanie dokumentów

            - komisjonowanie, rozdział i sortowanie towaru

            - obsługa podstawowych i definiowanych przez użytkownika jednostek miar

            - system informacji online

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy