Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

Pełna ewidencja księgowa

 
 

    -    Czy aplikacje z których korzystacie Państwo  mają możliwość rejestrowania na bieżąco

         operacji gospodarczych?
    -    Czy posiadacie Państwo wydaje narzędzie kontroli finansowej?
    -   Czy istnieje możliwość dokonywania elektronicznych  rozrachunków z bankiem?
    -   Potrzebujecie Państwo prostego w obsłudze systemu księgowania?
    -   Dysponujecie Państwo wydajnym systemem analiz finansowych i raportowania?

 

 

Charakterystyka i korzyści

 

 

Obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa ujętego w rejestrze ewidencji gospodarczej jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obecnie dobrze zorganizowany dział księgowości to nie tylko systematyczne prowadzenie pełnej rachunkowości, ale również możliwość automatycznego rejestrowania procesów gospodarczych, ich księgowania oraz udostępniania na życzenie kierownictwa należytych sprawozdań finansowych i raportów księgowych.

Firma Orga-Soft  przedstawia Państwu system INTEGRA jako nowoczesne rozwiązanie informatyczne pomocne w prowadzeniu księgowości w przedsiębiorstwie. „Rachunkowość finansowa"  to w pełni funkcjonalny pakiet przeznaczony dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw z każdego sektora branżowego.

Dzięki funkcjonalności modułu „Rachunkowość finansowa" będziecie mogli Państwo prowadzić ewidencję wierzycieli, dłużników i kredytodawców. Współpracując w ramach zintegrowanego systemu INTEGRA z innymi modułami system sam automatycznie i na bieżąco zarejestruje i zaksięguje zdarzenia gospodarcze zachodzące w działalności przedsiębiorstwa. Moduł posiada możliwość zbudowania dowolnego planu kont oraz generowania kont analitycznych na jego podstawie. Automatyczne rozliczanie rozrachunków czy automatyczne tworzenie rejestrów VAT nie wyczerpuje opisu wysokiej funkcjonalności modułu.

Moduł „Rachunkowość finansowa" systemu INTEGRA dysponuje niestandardowymi rozwiązaniami. Ułatwia kierownictwu podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o rzeczywiste dane stanu finansów przedsiębiorstwa wsparte o liczne wielowymiarowe analizy finansowe. Oferuje dostęp do każdej informacji na temat bieżących operacjach księgowych z każdego miejsca w firmie. Rozwiązania bankowości elektronicznej pozwolą na  regulację opłat, rozrachunków z urzędami i bankami. Dodatkowo elastyczna i otwarta budowa pakietu pozwoli skonfigurować system, tak aby odpowiadał specyfikacji przedsiębiorstwa i użytkownikom  na nim pracujących.

Moduł „Rachunkowość finansowa" charakteryzuje się intuicyjną obsługą i łatwością wykonywania wszelkich operacji. Posiada opcje nadawania i dzielenia praw dostępu na grupy użytkowników w ramach zaimplementowanej polityki bezpieczeństwa danych. Oferuje możliwość sporządzania licznych statystyk i wydruku raportów każdej operacji.

 

Moduł „Rachunkowość finansowa" systemu INTEGRA to nowocześnie zorganizowany dział księgowości Państwa przedsiębiorstwa !

 

Rozwiązania biznesowe:

 

 

      - e-Banking/Home-Banking (Bankowość elektroniczna)
      - CETREL (płatności elektroniczne)

 

Podstawowe funkcje:

      - kartoteka wierzycieli i dłużników
      - konta bilansowe i wynikowe
      - ustalenia budżetu
      - sporządzenie sprawozdania finansowego
      - wykaz aktywów i pasywów
      - planowanie i rozliczeni kosztów
      - bilans miesięczny i  roczny
      - rachunek zysków i strat
      - grupy kont
      - rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi
      - rodzaje kosztów
      - księga przychodów i rozchodów
      - rozrachunki z Urzędem Skarbowym
      - rozliczenia podatku VAT
      - rozliczenie płatności
      - ewidencja czeków
      - monit transakcji
      - przeksięgowanie kosztów
      - konta bilansowe i pozabilansowe
      - wydruki, analizy i statystyki
      - wielowalutowość i wielojęzyczność 

 

Dodatkowa funkcjonalność:

 

 

      - łącza z programem Microsoft Excel
      - DTA (format przelewu płatności)
      - DATEV
      - Paisy (interfejs rozrachunków)
      - SIB (format wymiany danych miedzy bankiem a klientem)

      - Drill-Down (mechanizmy automatycznego pozyskiwania danych)

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy