Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

CRM

Budowanie relacji z klientem

    - Jak zarządzać kontaktami z klientem?
   
- Jakie są potrzeby naszych klientów?
    - Jak kształtuje się sprzedaż w poszczególnych okresach?
    - Jak sprawnie wykonać proces od zlecenia zakupu do wydania towaru?
   
- Jaka jest segmentacja naszych produktów i wśród jakich klientów znajdują uznanie?

 

Systemy ERP są systemami gromadzącymi informację na temat wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.  Wspomagają funkcje przetwarzania i zarządzania danymi oraz systematyzują wiedzę całej organizacji. Chcąc uzyskać przewagę nad konkurencją nie można jednak ograniczać zakresu informacji tylko do wiadomości płynących z wnętrza przedsiębiorstwa. Klienci, dostawcy i partnerzy handlowi oczekują, że współpraca z nimi będzie spersonalizowana dzięki integralnym więziom handlowym. Również przedsiębiorstwo powinno dążyć do tworzenia długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi co przekłada się w dalszej perspektywie na korzyści stabilnego rozwój i gwarancję zbytu towarów. Z pomocą przychodzą systemy zarządzania kontaktami z klientami typu CRM dostarczające niezbędnych informacji o kontrahentach z całego otoczenia rynkowego organizacji.

Integra jest nowoczesnym systemem organizującym kontakty handlowe z klientami. Nowoczesna funkcjonalność systemu Integra to integracja technik CRM (Customer Relationship Management) z koncepcją systemów wspomagających podejmowania decyzji. Takie rozwiązania powodują, że każdy użytkownik systemu nie tylko będzie mógł gromadzić i zarządzać danymi kontrahentów ale również będzie mógł na bieżąco monitować przebieg dokonywanych transakcji.

Całościowa wiedza o kliencie, a dokładnie jego preferencje, profil, historia kontaktów handlowych, terminy spotkań pozwala odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących zachowania nabywców. Który z klientów kupuje najwięcej który spłaca regularnie należności, a który zalega z opłatami za dostarczony towar, jakie produkty zdobywają największe uznanie i jak kształtuje się ich wielkość sprzedaży w poszczególnych sektorach. Teraz na te zapytania może odpowiedzieć każda osoba pracująca z systemem Integra.

Integra dokona segmentacji klientów, podziału na grupy produktów i dopasowania ich do rynków zbytu. Dostarczy informacji o efektywności przedstawicieli handlowych oraz o wielkości uzyskanego obrotu sprzedaży za dany okres lub na danym obszarze. Automatyczna funkcja rejestracji danych skraca czas obsługi zamówienia i sprawia, ze wiedza o kliencie nie będzie ulotna lecz ciągle aktualizowana i dostępna na żądanie.

System Integra ułatwia wymianę dokumentów, dzięki zastosowaniu technik elektronicznej wymiany danych. Jednoczy funkcję telefonu i komputera w jedną centralę obsługi klienta za pomocą technologii CTI (Computer Telephony Integration). Integruje się z każdym systemem ERP, ułatwiając kontakty pomiędzy pracownikami z działów marketingu, dystrybucji i zaopatrzenia. Dostarcza przedsiębiorstwu jednolitego obrazu relacji z klientem, a klientowi jednolitego obrazu firmy łącząc wszystkie dostępne media i kanały informacyjne.

Przegląd funkcjonalności systemu Integra-CRM:

Kontakty
   
- Baza partnerów biznesowych
    - Podział wg partnerów biznesowych (dostawca, interesant,

       klient,przewoźnik, handlowiec i inne)
    - Zapytania ad hoc
    - Historia kontaktów handlowych
    - Baza pracowników odpowiedzialna za kontakty
    - Indywidualnie definiowalne tabele


Zarządzanie kontaktami
   
- Call-Center  (centrum obsługi klienta)
    - Harmonogram spotkań
    - Terminarz spotkać
    - Przygotowanie oferty
    - Lista bieżących kontaktów
    - Monit spotkań handlowych
    - Dowolna konfiguracja formularzy
    - Integracja z MS Outlook


Zarządzanie procesami
   
- Odzwierciedlenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstw partnerów handlowych
    - Inwentaryzacja/Dostawy/Gospodarka magazynowa
    - Grupy artykułów, towarów i materiałów


Manager raportów
   
- Opracowanie raportów
    - Indywidualne dostosowanie raportów do potrzeb
    - Archiwizacja dokumentów
    - Integracja z pakietem MS Office


Zarządzanie kampanią marketingową
   
- Planowanie kampanii
    - Monit i kalkulacja kosztów kampanii
    - Telemarketing
    - Przesył danych do MS-Excel
    - Przygotowanie materiałów reklamowych


Zarządzanie czasem
   
- Automatyczny zapis czasu rozmów z klientem (CTI)
    - Rejestr czasu kontaktów handlowych
    - Graficzny monit czasu
    - Planowanie terminów spotkań

Wdrożenie systemu Integra-CRM pozwoli realizować koncepcję zarządzania organizacją nastawioną na klienta!

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy