Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

Just In Time

 
 

    - Czy planujecie Państwo produkcję z uwzględnieniem realnych potrzeb rynku?

    - Czy ciężko jest się przestawić przedsiębiorstwo na inny cykl produkcyjny?

    - Jak szybko zbilansować zasoby produkcyjne?

    - Czy potrafimy dokładnie wyznaczyć koszty produkcji?

    - Jak szczegółowo zaplanować każdy etap produkcji?

 

 

Charakterystyka i korzyści

 
Gospodarka konkurencyjna oczekująca wysokiej jakości produktów i niskich cen wymaga aby przedsiębiorstwa stale podnosiły efektywności działania w zakresie procesów produkcji. Każde przedsiębiorstwo produkcyjne szuka dziś sposobów na to aby utrzymać terminy i jakość wytwarzanych wyrobów przy minimalizacji kosztów produkcji i optymalnej wydajności maszyn produkcyjnych. W tych warunkach podstawą do podejmowania trafnych decyzji, prowadzących do uzyskania przewagi konkurencyjnej jest posiadanie systemu, który wspomagałby nas na każdym etapie planowania i realizacji procesów wytwórczych.
 
Firma Orga-Soft oferuje Państwu moduł „Produkcja" wchodzący w skład zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem INTEGRA.Moduł „Produkcja"  to w pełni funkcjonalny moduł przeznaczony dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw produkcyjnych.
 
Dzięki funkcjonalności modułu „Produkcja" będziecie mogli Państwo dokonywać zleceń produkcyjnych, planować oraz wykonywać kalkulację wstępną i powykonawczą cyklu produkcji. Proces planowania pozwoli m.in. na szczegółowe opracowanie każdego etapu produkcji z uwzględnieniem kolejności przebiegu pracy, wykorzystana wydajności i ilości maszyn, zapotrzebowania na materiały oraz narzędzia produkcyjne. Wyniki przedstawiane są graficznie za pomocą diagramów Gantt'a. Do szczególnych zalet modułu należy zaliczyć funkcję kontroli jakości jako niezbędnego czynnika gwarantującego wysokiej klasy wyroby na każdym etapie produkcji zgodnego z powszechnymi normami.

 

 

Integralna budowa modułowa systemu INTEGRA pozwala na automatyzację każdej operacji i współpracę z pozostałymi modułami. Połączenie  z  modułem „Rachunkowość finansowa" zapewni automatyczne księgowanie każdego procesu produkcji. Moduł „Magazyn" przekaże informacje o bieżącym stanie zapasów i materiałów potrzebnych do produkcji natomiast moduł „Czas" obliczy terminowość i czas realizacji toku produkcji. Tym samym przepływ aktualnych danych pomiędzy pakietami systemu zoptymalizuje cały proces produkcyjny od wydania zlecenia aż do wystawienia dokumentacji wyrobu gotowego. Liczne statystyki i analizy pozwolą na efektywną ocenę cyklu produkcyjnego i szczegółową kontrolę każdego z jego etapów.

 

Moduł „Produkcja" systemu INTEGRA  to zestaw najnowszych technik ułatwiających planowanie i sterowanie produkcją w Państwa przedsiębiorstwie !

 

Rozwiązania biznesowe:

 

 

            - PPS (Planowanie i sterowanie produkcją)

 

Podstawowe funkcje:

            - baza maszyn

            - kalkulacja kosztów i procesów produkcji

            - harmonogram produkcji

            - parametry techniczne wyrobów

            - zlecenia produkcyjne

            - zdolność produkcyjna (moc produkcji)

            - partie wyrobów

            - lista surowców

            - dokumentacja materiałów i wyrobów gotowych

            - dokumentacja cyklu produkcji

            - planowanie etapów produkcji

            - baza narzędzi

            - kontrola jakości

            - grupowanie procesów produkcyjnych

            - numery serii

            - amortyzacja

            - wydruki, raporty, zestawienia, analizy i statystyki

            - wielowalutowość i wielojęzyczność

    

 

 

Dodatkowa funkcjonalność:

 

 

            - diagramy Gantt'a i słupkowe

            - łączność z programem Microsoft Excel

            - symulacje produkcji

            - MDE (bezprzewodowe łącza rejestracji danych -  z magazynem)

            - BDE (łącza zarządzania czasem produkcji - zarządzanie czasem)

            - konfigurator produktu

            - system informacyjny online

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy