Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

Administracja systemem Integra


System INTEGRA dysponuje pakietem administracyjnym dla każdego z oferowanych modułów!


Firmy, w których wdrożone zostały systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oczekują, że dostarczone im produkty pozwolą dowolnie konfigurować swoje parametry tak aby użytkownicy mogli w prosty sposób zarządzać całością oprogramowania. Cennymi zaletami systemów klasy ERP jest różnorodność ustawień personalizujących, dzięki którym można dostosować aplikacje do poszczególnych stanowisk komputerowych oraz ustalić standardy wymiany danych między modułami. Istotnym bowiem celem jest zdefiniowanie logicznej struktura powiązań wszystkich funkcji i elementów przedsiębiorstwa oraz łatwość obsługi pozwalającej na uproszczenie wielu czynności administracyjnych.

Taką funkcjonalność spełnia oferowany przez firmę Orga-Soft system INTEGRA!

Firma Orga-Soft oferuje z systemem INTEGRA moduły administracyjne (Administracja, Dane podstawowe, System) wchodzące w skład zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem  INTEGRA. Pakiet ten dostarczany jest wraz z każdym elementem systemu INTEGRA, dzięki czemu liczne funkcje konfiguracyjne pozwolą optymalnie dostroić system do obecnej strategii zarządzania Państwa przedsiębiorstwem.

Moduły administracyjne systemu INTEGRA to jednostki sterujące systemem zawierające opcje zarządzanie kontami użytkowników, definiowanie praw dostępu do danych oraz konfigurację podstawowych funkcji każdego z modułów. Podstawowymi ich zadaniami są: ustalenie standardów wprowadzanych danych oraz zasad przepływu informacji między modułami oraz zintegrowanym z systemem oprogramowaniem.

Polityka bezpieczeństwa i poufności danych w systemie realizowana jest przez funkcje nadawania praw pojedynczym lub grupom użytkowników co zabezpiecza przed niepożądanym dostępem do danych. Dodatkowo definiowane są podstawowe parametry charakterystyczne dla każdego przedsiębiorstwa jak wysokość stawek podatkowych, taryfy celne, reguły zarządzania przepływem towarów, cenniki, formaty i wygląd dokumentów oraz jednostki miar rozliczeniowych.

Każdy użytkownik systemu INTEGRA dysponujący odpowiednimi uprawnieniami, ma możliwość dostosowania wyglądu raportów i wydruków do indywidualnych wymagań. Ma możliwość zdefiniowania reguł filtrowania i wyszukiwania dokumentów. Jednakowe schematy obsługi systemu pozwalają na prostą i intuicyjną administrację przez każdego użytkownika. Pełna parametryzacja ustawień systemu INTEGRA zapewnia, że system staje się spójną jednostką zarządzaną i konfigurowaną pod indywidualne potrzeby użytkownika.

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy