Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

Efektywne zarządzanie personelem

 
 

   - Czy Państwa oprogramowanie kadrowo-płacowe potrafi automatycznie wyliczyć składki socjalne?

    - Rozliczenie wynagrodzeń z późniejszym księgowaniem operacji jest niedostępne?

    - Automatyczne przelewy na zdefiniowane przez użytkownika konta bankowe są niemożliwe?

    - Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa sprawia państwu nie lada kłopoty?

    - Posiadacie Państwo możliwość tworzenia wielu rodzajów listy płac?

 

 

Charakterystyka i korzyści

 

 

Współczesna koncepcja zarządzania kadrami i płacami w przedsiębiorstwie bazuje głównie na podstawowym administrowaniu kadrą pracowniczą po przez ewidencję wynagrodzeń czy elementarnym prowadzeniu spraw socjalnych. Dokonuje się to na licznych często nie współpracujących ze sobą aplikacjach, posiadających ograniczoną funkcjonalność nie tylko w kalkulacji naliczania płac lecz również nie obsługujących wielu dziedzin z zakresu polityki personalnej. Brak dostępu do bieżącej i scentralizowanej informacji także nie ułatwia dyrektorom podejmowania właściwych decyzji kadrowych.

 

Firma Orga-Soft przedstawia Państwu moduł „Kadry i Płace" wchodzący w skład zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem - INTEGRA.Wysoka użyteczność tego modułu przejawia się nie tylko w obsłudze podstawowych funkcji kadrowo płacowych. Również dzięki zastosowaniu technologii bankowości elektronicznej i możliwości dokonywania wielowymiarowych analiz decyduje o nowoczesnym podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Moduł „Kadry i Płace" przeznaczony jest dla małych średniej wielkości przedsiębiorstw. Zgodny z normami prawnymi potrafi automatycznie naliczać wynagrodzenia, generować listy płac, zarządzać kartami pracy, dokonywać rozliczeń składek ZUS i podatków, rozliczać pracę na akord, prowizyjną czy zmianową. Pozwala na pełną kontrolę  nad urlopami, zwolnieniami i badaniami okresowymi pracowników. Dodatkowymi zaletami modułu są rozliczania czasu pracy, planowania strategii wynagrodzeń, ewidencję ponoszonych kosztów w wybranym dziale, wydruki umów cywilno-prawnych i innych dokumentów kadrowych oraz liczne opcje prezentowania danych w raportach i statystykach.

 

Moduł „Kadry i Płace" można rozszerzać o dodatkowe funkcje wynikające z potrzeb przedsiębiorstwa oraz łączyć go z innymi użytkowanymi aplikacjami. Definiowanie wielu algorytmów płacowych pozwala dostosować ewidencję wynagrodzeń do obecnych zasad wynagradzania w przedsiębiorstwie co ułatwi implementację w organizacji oraz skróci czas wdrożenia. Posiada opcje nadawania i dzielenia praw dostępu na grupy użytkowników w ramach zaimplementowanej polityki bezpieczeństwa danych.

 

Moduł „Kadry i Płace" systemu INTEGRA zapewnia efektywne administrowanie kapitałem ludzkim Państwa przedsiębiorstwa !

 

Rozwiązania biznesowe:

 

 

 

                - e-Banking (Bankowość elektroniczna)

 

 

Podstawowe funkcje:

                - kartoteka pracowników

                - klasyfikacja pracy

                - ewidencja dokumentów i świadectw pracy

                - lista płac

                - rozliczenia z Urzędem Skarbowym

                - rozliczenia z ZUS

                - grupy podatkowe

                - ewidencja wynagrodzenia

                - kalkulacja kosztowa

                - fundusz emerytalny

                - fundusz socjalny

                - kasa zapomogowo- pożyczkowa

                - planowanie płac

                - kalendarz godzin pracy

                - e-Banking

                - rejestr banków, urzędów

                - rachunki i konta bankowe

                - ewidencja związków zawodowych

                - lista kas chorych

                - planowanie urlopów

                - zestawienia statystyczne

                - raporty i wydruki

 

 

Dodatkowa funkcjonalność:

 

 

                - definiowanie algorytmów płacowych

                - łącza z programem Microsoft Excel

                - zdjęcia pracowników

                - raporty do GUS

Zalety Systemu Integra

 

Poniżej przedstawiamy Państwu 6 naszym zdaniem najważniejszych cech systemu Integra

 

Języki

Wielojęzyczność na poziomie masek i danych

 
 

Skalowalność

Zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby modułów

 
 

Bazy danych

Wszystkie większe serwerybaz danych MS-SQL, Oracle, Informix

 
 

Modułowość

Wiele modułów systemu doskonale się uzupełniających

 
 

Branże

Ponad 800 instalacji klienckich w 20 różnych branżach

 
 

Waluty

Działanie systemu dla wszystkich zdefiniowanych walut

 
 
 
 
 

Moduły systemu Integra

 

Główne moduły systemu Integra, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami

Sprzedaż

Magazyn

Magazyn

 

Zakupy

Zakupy

 
 

Rachunkowość

Kadry i płace

Rach. kosztów

 

Produkcja

Nieruchomości

Czas pracy