Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

Artykuły

Workflow

   - Jak realizowany jest przebieg zadań w przedsiębiorstwie?
    - Jakie są schematy i etapy przepływu pracy?
    - Które czynności można zautomatyzować, a które zoptymalizować?
    - Czy czas potrzebny na wykonanie określonego zadania można skrócić?
   
- Czy Państwa systemy informatyczne pozwalają na pracę grupową w firmie?

 

Czas realizacji zadań w każdym przedsiębiorstwie jest trudno mierzalny, w szczególności jeżeli dotyczy obiegu dokumentów i procesu przepływu pracy pomiędzy stanowiskami. Realizacja każdego zadania na którego składa się szereg większych lub mniejszych etapów powinna być płynnie wykonana, a każda faza terminowo zakończona. Ja więc zarządzać procesami przedsiębiorstwa, aby nakład czasu pracy i związane z tym koszty były jak najmniejsze?
 
Z pomocą przychodzi Państwu rozwiązanie „workflow" firmy Orga-Soft. Jest to system informatyczny zarządzania obiegiem pracy i dokumentów w przedsiębiorstwie. Organizuje przepływ pracy między jednostkami, przez co przekaz korespondencji, dokumentów i zadań między pracownikami jest w pełni zautomatyzowany. Zamodelowanie każdego etapu pracy wspomaga graficzny interfejs, dzięki któremu można monitorować stan wykonania i postęp zleconego zadania. Role każdego uczestnika procesu są jasno zdefiniowane za pomocą ustalonych kryteriów i reguł. System pozwala na określenie alternatywnych dróg przebiegu pracy na każdym poziomie zaawansowania. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zadania zwiększają wydajność i efektywnie determinują czas jego wykonania. Zorganizowana praca zespołowa, dzięki systemowi „workflow" firmy Orga-Soft wpłynie na wydajność całej organizacji i zapewni lepszą kontrolę nad każdym jej procesem.

Proces planowania workflow Integra:

    1. Zdefiniowanie czynności i zadań dla całej grupy roboczej
    2. Podział zadań na podzadania i określenie „milowych kroków" . Każdy krok odpowiada zakończonym

        czynnością. Szczegółowe zdefiniowanie każdej czynności.
    3.  Powierzenie specjalnych zadań odpowiednim pracownikom.
    4.  Sprawdzenie czy czynności mogą zostać wykonane automatycznie i określenie alternatywnych ścieżek

         wykonania zadania.
    5.  Ustalenie terminów wykonalności poszczególnych etapów
    6.  Ustalenie przeglądu procesów Workflow, który informuje zarówno o poszczególnych krokach jak i o całym

         przebiegu.
    7.  Zaprojektowanie formularzy, dokumentów i zaleceń, które są konieczne przy przeprowadzeniu każdego

         etapu.
    8.  Kontrola i ocena procesu pracy.

Korzyści z wdrożenia narzędzia Workflow:

    - przejrzysty obraz przepływu zadań
    - skrócenie czasu realizacji każdego zadania
    - zmniejszenie kosztów pracy
    - oszczędność ton papieru i kosztów druku
    - pełna kontrola na każdym etapie wykonywania zadania
    - mierzalność wydajności pracy
    - wspomaga prowadzenie i zarządzanie firmą

Narzędzie workflow to optymalna synchronizacja procesów biznesowych!