Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

Artykuły

Business Intelligence

Nowa jakość w biznesie

Powszechnie wiadomo, że aby podołać wzrastającej konkurencji trzeba zarządzać przedsiębiorstwem w sposób w pełni strategiczny. Mówiąc prościej oznacza to, że prezes czy dyrektor przedsiębiorstwa nie może a nawet nie powinien zajmować się śledzeniem stanu zapasów pojedynczych produktów w magazynie, czy porządkami na hali produkcyjnej. Szef firmy ma wyznaczać ogólną politykę zarządzania przedsiębiorstwem - aby był w stanie podołać takim obowiązkom powinien podejmować szybkie i trafne decyzje i to najlepiej opierając się na pewnych, sprawdzonych i aktualizowanych informacjach.

Aby móc zarządzać przedsiębiorstwem w sposób strategiczny potrzebne są też i dane o charakterze strategicznym. Nie jest całkiem obojętny sposób dostępu do tych danych - istotnym czynnikiem procesu podejmowania decyzji jest czas. Co będzie, jeżeli trzeba podjąć decyzję strategiczną natychmiast, a pozyskanie informacji strategicznych trwa kilka lub kilkanaście dni? Taka sytuacja występuje wtedy, gdy przedsiębiorstwo dysponuje jedynie danymi operacyjnymi, z których dopiero przygotowuje się informacje o charakterze strategicznym. Potrzeba podejmowania coraz trafniejszych decyzji o charakterze strategicznym w oparciu o ogromną ilość danych i informacji spowodowała powstanie oddzielnej klasy produktów, określanych wspólnym mianem Business Intelligence (tłumaczona czasami jako informacja zarządcza).

System INTEGRA integruje narzędzia Business Intelligence dostarczane przez partnerów !